Aktif beslenme bebe?in işidir, özellikle de yiyece?i şişeden kendi becerisiyle alma işini yapan dudak ve dil kaslar?n?n-(Bir anlamda, bu bebe?in aktif beslenmede yapt??? bu iş anne memesinden beslenmeye olabildi?ince benzerdir.) Aktif beslenme esnas?nda, bebek uygun oranda yiyece?i yutmas?na ba?l? olarak, burnundan kolayca nefes al?r, do?ru bir s?ralay?şla emme-yutma ve nefes alma becerilerini kullan?r.

Isı paketi Isı paketi
Elektriğe gereksinim duymadan ısıtma